Advising Staff

 • Delfon

  Dwight Fontenot, Ph.D.

  Associate Director 1149 Angell Hall

  734.764.9128 / delfon@umich.edu


 • Sara Garcia

  Sara Garcia

  Academic Advisor 1143 Angell Hall

  734.764.9128 / sgarciaz@umich.edu


 • Jennifer Gray

  Jennifer Gray

  Academic Advisor 1137 Angell Hall

  734.764.9128 / grayjenl@umich.edu


 • Ruth1

  Ruth Greenfield

  Academic Advisor 1141 Angell Hall

  734.764.9128 / rmgfield@umich.edu


 • Liese

  Liese Hull

  Academic Advisor 1127 Angel Hall

  734.764.9128 / lahull@umich.edu


 • Nick King

  Nick King

  Academic Advisor 1135 Angell Hall

  734.764.9128 / neking@umich.edu


 • Ryan McBride

  Ryan McBride

  Academic Advisor 1137 Angell Hall

  734.764.9128 / ryanmc@umich.edu


 • Melissa Pickrell

  Financial Aid Advisor 1124 Angell Hall

  734.764.9128 / melpick@umich.edu


 • Michelle Rosemond gif

  Michelle Rosemond

  Academic Advisor 1123 Angell Hall

  734.764.9128 / mrosemon@umich.edu


 • Michele Ruffino

  Academic Advisor 1119 Angell Hall

  734.764.9128 / loraine@umich.edu


 • CW

  Chauncey Williams

  Academic Advisor 1131 Angell Hall

  734.764.9128 / cwsc@umich.edu